Når trenger jeg en logo?

logo

Gjennom en kontinuerlig evolusjon og markedsendring kommer det en dag hvor det er nødvendig å “ta i et tak” hva gjelder visuell profil og folks oppfattelse av bedriften din. Hva kommer først – logo eller bedrift?

Heldigvis er de fleste av oss opptatt av å fremstå på en god og profesjonell måte i næringslivet. En måte som representerer bedriften og dens verdier, fokus og satsningsområde. Vi skal her se litt nærmere på de utfordringene som ofte går igjen blant de mange bedriftene vi i Ditt Grafisk har jobbet med. Dette er ingen faglig dokumentert artikkel, men basert på personlige erfaringer og “common sense”. Det er helt sikkert mange som kjenner seg igjen.

Etableringsfasen

De fleste bedrifter starter med et klart mål, mens mange plutselig dukker opp grunnet en serie uforklarelige hendelser (også kalt tilfeldighet). Logo og visuell profil blir ofte nedprioritert, da det er utallige mange andre ting å ta hensyn til. Det er kanskje motsigende av “reklamefolk” å si det, men i mange bransjer er det viktigere å levere et godt produkt framfor å fremstå visuelt perfekt under etableringsfasen.

Uansett hvordan man kom i gang med sin nåværende bedrift, organisasjon, produkt, etc – er det alltid viktigere og faktisk “komme i gang” med noe. Dette er allerede et stort konkurransefortrinn. Fordelene med å ha et klart visuelt uttrykk er likevel mange, noe vi straks kommer nærmere inn på.

Når ting er i gang

Jobber man alene tiltrekker man seg automatisk nye kunder ved å gjøre et godt arbeid samt holde kunden fornøyd – basert på enkle prinsipper vi alle kjenner til. Men når kommer logo og visuell profil inn på banen? La oss se på noen enkle eksempler:

  1. En snekker driver for seg selv, og påtar seg arbeid som kan utføres ene og alene av denne personen. Så lenge arbeidet blir utført på upåklagelig vis, vil snekkeren normalt få tilbud om mer og mer arbeid. Når arbeidsmengden når et visst nivå har snekkeren to valg; velge bort enkelte enkelte jobber, eller ansette en snekker til.Hvis bedriften velger å vokse i antall ansatte, er det ikke lenger denne ene personen som “er bedriften”. Det er her viktigheten av å bygge en merkevare kommer inn. Å Skape en visuell profil- og markedsstrategi alle ansatte går sammen om å opprettholde. Det er da lettere å markedsføre bedriften som en helhet.
  2. Er bedriften basert på et produkt, er det selve produktet som i stor grad ses av kunden i kjøpsøyeblikket. Uansett mengde arbeid som er lagt i bakhånd av produktet, er det ikke gitt at det blir en suksess. Markedsføring, design og riktig kommunikasjon er viktige faktorer for å promotere et produkt. I kombinasjon med et bakenforliggende grunnlag av seriøsitet, kvalitet og erfaring – vil produktet kunne skille seg positivt fra konkurrentene.

Når ballen begynner å rulle

Som tidligere nevnt er det for mange viktigere å faktisk “komme i gang”. Det kan være vanskelig å ha alt planlagt fra dag en, slik at ting må utarbeides etter hvert som ballen ruller. Dette er årsaken til at mange bedrifter bytter eller oppdaterer logo og visuell profil innen de første 3 årene. Man har da fått en helt klar visjon på hva man representerer og hvor man vil, samt en god forståelse av markedet. Denne informasjonen kombinert med ekspertisen til et reklamebyrå, kan legge et helhetlig grunnlag for videre satsning.

Det optimale ville vært å ha alt klart før oppstartsdagen. Med mindre man har kjørt opp samme løypen tidligere, kan dette være en utfordring å få til alene. I samarbeid med et reklame- og kommunikasjonsbyrå kan en evt. nysatsning planlegges ned til hver minste detalj. Dette er dog en tidkrevende prosess som for noen bransjer vil være svært nødvendig, mens for andre bransjer en prosess som kan tas på sikt.

Forhør deg gjerne med et reklamebyrå. Du kan for eksempel be om en ærlig vurdering av hva som kan være riktig for deg og din bedrift på nåværende tidspunkt.

Når alt er på plass…

Sannheten er at man aldri blir “ferdig”. Etter å ha landet en tidløs visuell profil og logo starter arbeidet med kontinuerlig markedsmateriell. Dersom forarbeidet er grundig utført, har man nå en gjennomarbeidet profilmal som er med å sikre en rød tråd gjennom alt som produseres. Så lenge denne følges vil alt av materiell stå i stil med bedriftens ønskede visuelle utseende.

En grundig profilmal kan ta tid å utvikle, men gevinsten er stor på lang sikt. Den største fordelen rent økonomisk er at det levnes liten tvil om utseende og oppsett. Dermed spares tid og penger hver gang nytt markedsmateriell skal produseres.

Uansett hvor i løypen du og din bedrift befinner seg, ønsker vi deg lykke til!

Tittel

Gå til toppen