Kommunikasjon

Kombinasjonen av typografi, bilder, form og farge forteller en viktig historie til mottaker. Vi vil at mottaker skal oppleve det vi formidler og at produktets identitet ivaretas. Vi vet også hva som skal til for en strømlinjeformet produksjon – i vår egen reklamefabrikk. Dette mener vi gir våre kunder et nyttig fortrinn både praktisk og økonomisk.

Hva tilbyr vi?

Logo / Profil

En gjennomtenkt logo m. tilhørende profilmal definerer alle elementer rundt bedriftens uttrykk og levner ingen tvil i fremtidig utforming.

Emballasje

Daglig tas beslutninger på bakgrunn av design. Gir ditt produkt riktig signal/uttrykk til kjøpegruppen?

Trykksaker

Med bred erfaring bistår vi med utforming av trykte medier som brosjyrer, foldere, flyers, bøker m.m. Vi vet også at både design og produksjon skal høre sammen.

Illustrasjon

Noen ganger er ikke tradisjonelt design tilstrekkelig. For det helt spesielle er det illustrasjon som gjelder – for å fange alle detaljer og uttrykk.

Veien videre

Vår kunnskap strekker seg lengre enn strategi, design og utforming. Vi vet også hva som skal til for en strømlinjeformet produksjon – i vår egen reklamefabrikk. Dette mener vi gir våre kunder et nyttig fortrinn både praktisk og økonomisk.

Se mer?

I vår digitale produktkatalog ser du mer av våre designtjenester og tilhørende produkter.

Bildegalleri