Unngå slitasje på bilens originale lakk og få akkurat den fargen du ønsker deg. Helfoliering blir stadig mer utbredt og fordelene er mange. Kanskje tenker du å få din egen bil helfoliert – eller kanskje du ønsker å gjøre hele jobben selv. Uansett – har vi her forsøkt å samle det nyttigste av informasjon, og lar få spørsmål gå ubesvart.

Behov/Lønnsomhet

For privat- og næringskunder er ofte behovet for helfoliering ørlite grann forskjellig. Mens private bileiere ofte ønsker en annen farge, et unikt utseende og ikke minst beskytte orginallakken, har ofte næringskunder et behov om farge/design for reklameårsaker.

Næringskunder trenger ofte varebiler relativt kjapt, da bedriften har et umiddelbart behov å dekke. Som regel er bilen tilgjengelig på lager i et lite utvalg standardfarger. Trenger bedriften en blå bil – er da helfoliering et svært godt alternativ. Dog ikke bare grunnet fargen.

En av de viktigste årsakene til at helfoliering lønner seg vil være gjenkjøpsverdien. Når folien fjernes har bilen en “lettsolgt” orginalfarge som appellerer til et større kjøpspublikum, mens bedriften selv har fått utnyttet den gode reklameplassen fullt ut under hele bruksperioden ved å utstyre bilen med ønsket farge, logo, tekst og bilder.

Privatkunder har som oftest et mer personlig forhold til bilen sin, og faller på at man ønsker seg en spesifikk farge/utseende. Kan et slikt valg forsvares øknomisk også for private? Svaret er delvis, ja. Avhengig av hva slags type bil du har, hvor nøye du normalt sett er med vedlikehold, osv, vil man i løpet av en 5 års periode ha spart inn en svært stor del av folieringskostnaden i diverse lakkbehandlinger, forseglinger, poleringer, vask og generelt tidshungrig vedlikehold. Viktigst av alt vil folien nesten totalt eliminere småriper, steinsprut, misfarging og andre naturlige lakk- og bruksslitasjer.

Du kan få akkurat den fargen du selv ønsker deg. Et viktig punkt for både privat- og næringskunder, men langt i fra den eneste fordelen.

Utvalgte fordeler ved helfoliering:

  • Økt gjenkjøps-/bruktverdi
  • Liten/Ingen lakk- og bruksslitasje
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Unik bil i akkurat den fargen du ønsker

Hvordan oppnå best resultat?

Det er flere punkter å tenke på for å oppnå best mulig resultatet vedr. helfoliering. Dette er punkter som er viktig å tenke gjennom på forhånd, da tiden det tar å gjennomføre jobben vil kunne variere mye. Gå gjennom dette med firmaet/personen som skal utføre jobben – slik at det er en felles forståelse hva sluttresultatet blir. En erfaren montør vil enkelt kunne se evt. utfordringer og annet som bør drøftes i forkant.

NB! All dekor må monteres nøye etter folieprodusentens gitte anbefalinger. Dette varierer fra folie til folie og hvilken produsent.

Hvilken originalfarge har bilen?

Den underliggende fargen på bilen legger føringer for hvilket sluttresultat man kan forvente seg. Er bilen hvit, vil ikke en sort/mørk folieringsjobb kunne skjule absolutt alle detaljer. Den underliggende fargen vil kunne sees i hovedsakelig dørsprekker og andre luker/åpninger. Hvor fremtredende dette er avhenger mye av bilmodellen, men det er sjelden sjenerende. De innerste feltene som skinner i gjennom kan selvsagt også folieres, men det krever flere arbeidstimer å gjennomføre.

Derimot hvis bilen originalt har en mørk farge, for eks koksgrå, sort, mørk grønn/rød/blå, eller annet – vil ikke den bakenforliggende fargen i evt. sprekker, åpninger, luker, osv skinne gjennom i fremtredende grad. Man står da fritt til å velge omtrent hvilken som helst foliefarge og vil kunne få et lakklignende resultat ved færre arbeidstimer. Den optimale originalfargen på en bil som skal helfolieres er sort – da oppleves alle kriker og kroker som skygge, selv om bilen er foliert i en helt annen farge (for eks. hvit).

Har bilen lakkert front- og bakfanger, samt speilhus?

Enkelte deler krever mer monteringstid, som for eks. lakkerte front- og bakfangere. Dette er deler som gir store utslag på den totale tiden det tar å helfoliere bilen. Mange biler – da spesielt varebiler har ofte ikke lakkerte fangere, mens personbiler ofte har det. Av de som har, er kanskje bare den øvre delen lakkert.

Hva gjøres med dørhåndtak, emblemer og div. detaljer?

Som hovedregel vil dørhåndtakene fjernes før folien monteres, slik at man oppnår en helhetlig flate uten skjøter. Det letter også monteringen at dørhåndtakene er demontert, men kan på enkelte bilmodeller være en større prosess å få de av. Slike forhold vurderes på forhånd. Samme gjelder diverse emblemer (ofte montert bak på bilen). For å få et helt perfekt resultat blir disse normalt fjernet og det er opp til bileier om de ønskes montert på igjen eller ikke.

Diverse listverk som for eks, vinduslister, horisontale dørbeskyttere e.l., bør gås gjennom på forhånd med montør som skal utføre jobben, men er det enkelt å ta det av – vil dette som oftest være inkludert i prisen. Dette fordi tiden det tar å fjerne/sette på igjen disse detaljene – vil hentes inn igjen ved kortere monteringstid på folien.

Vil man kunne se at bilen er foliert?

Det er fullt mulig å oppnå en lakklignende finish så lenge folien er lagt tilstrekkelig inn i alle glipper, skjøter og åpninger. Dog har hver enkelt bileier forskjellig ønske og behov for hvorfor utføre en helfoliering. Helfoliering kan derfor deles i to forskjellige klasser; standard og premium. Premium innebærer ofte mer tid til demontering og mer tidkrevende finisharbeid.

Jo flere detaljer som kan demonteres før foliering, vil bidra til et enda penere helhetsinntrykk når bilen er ferdig foliert. Enkelte detaljer er dog mer tidkrevende å demontere, og bør derfor gås gjennom med montøren som skal utføre jobben. Avhengig av kundens ønske/forventninger, vil man på enkelte bilmodeller beregne noe ekstra tid til for-/etterarbeid.

Er bilen ny eller brukt?

Både nye og brukte biler vil på lik linje kunne helfolieres. Sluttresultatet avgjøres ene og alene av hvordan bilen allerede ser ut. Småskader, riper, bulker og annet vil også syns gjennom folien – men kan dempes noe ved bruk av en matt foliefarge. Ofte kan forarbeidet på en bruktbil ta noe lenger tid, da det må rengjøres nøye, og enkelte detaljer som bør tas av kan ha satt seg. Dog er det generelt lite som skiller en folieringsjobb på ny og brukt bil.

Hva skjer når folien tas av?

Det gøyeste foruten å legge på folien – er å ta den av igjen når den tid kommer. På samme måte som at en nyfoliert bil er flott å se på, er det også flott når folien er fjernet og bilen under er som ny. Etter å ha vært konservert i flere år, vil det oppleves som at tiden har stått stille. Bilen på bildene under har hatt matt sort folie siden den var ny – deretter fjernet etter 3 år grunnet videresalg.

Akkurat som da bilen rullet ut av butikken som nybil – er lakken fortsatt som ny etter 3 år og 40.000 km på veien både sommer og vinter.

Er folien vanskelig