En logo blir til (del 2)

Det å lage en logo kan gjøres på mange måter. Her presenteres teknikkene vi selv synes rører ved de fleste aspekter. Sluttresulatet er sjelden helt tilfeldig…

Mind Mapping

Mind mapping får frem ting man i utgangspunktet ikke tenkte på. Start med å skrive ned et eller flere av de først punktene man tenker på ang. bedriften. Navn, tjenester, lokasjon, etc.

Fyll deretter på med underpunkter som igjen symboliserer ordene man først skrev. Slik kan man fortsette i det “uendelige”, og resultatet blir ofte ting man kanskje ikke tenkte på i første omgang. Dette gir et godt grunnlag for videre logoarbeid – og hva logoen kan vise til/representere.

For gode eksempler på mind mapping, gjør et Google-søk og se uttalige varianter.

Skisser

Da er det duket for hovedbegivenheten – og det mange vil betrakte som det morsomste. Den største feilen er dog å hoppe rett til denne delen, uten å ha tenkt gjennom de foregående punktene. Det er viktig å kartlegge alle muligheter på forhånd, noe som igjen vil føre til et bedre sluttresultat. Et resultat som vil kunne stå uforandret i lang lang tid, og forhåpentligvis betegnes som “tidløst”.

Ved skissing av logoforslag er det ikke så viktig å være pinlig nøyaktig. Dette er skisser, og det ene fører ofte til det andre. Det er vanskelig å fastslå akkurat hvor man lander, men ofte er det en kombinasjon av flere ulike idéer.

Skisser kan gjøres både for hånd eller digitalt, men for hånd er man ofte friere. Siste finish gjøres digital. Det anbefales å ikke benytte farger i denne prosessen, da logoen bør kunne fremstå like godt i sort/hvitt.

Ferdiggjøring

Med utallige skisser for hende, starter siste del av jobben ved å digitalisere logoen man har landet på. Kanskje er det 2-3 gode varianter som ønskes digitalisert for å se det endelige resultatet.

Først tegnes logoen opp i sort/hvitt, deretter lages egne versjoner med farger og evnt. effekter. Den endelige må være vektorisert, da kunden skal ha en skalerbar logo som kan forminskes og forstørres uten at kvaliteten forringes.

Ved overlevering av logo er det viktig å avklare med kunden hvilke versjoner han/hun har behov for, men de vanligste er sort/hvitt og farge. Evt. vertikale og horisontale versjoner. Hva som leveres er normalt sett definert på forhånd, eller faller naturlig på plass i løpet av prosessen.

Målet er å ende opp med en tidløs logo som enklest mulig gjenspeiler bedriften – både nå og i fremtiden.

Tittel

Gå til toppen