En logo blir til (del 1)

Hvis du ble utfordret til å skisse Nike sin legendariske “Swoosh” fra 1971 (buen/vingen vi alle kjenner), kontra et kjent maleri som for eks. “Skrik” av Edvard Munch. Hvilken skisse ville blitt mest nøyaktig?

Det finnes alltid unntak, men de fleste vil nok kunne gjenskape logosymbolet best. Hvorfor er det slik?

  1. Symbolet er enkelt.
  2. Kan gjenskapes med kun én farge.

Vi mennesker har lettere for å oppfatte enkle ensfargede objekter. Hjernen husker formen av ting, og ikke nødvendigvis de små detaljene. I tillegg har vi vært eksponert for denne logoen i årevis, men det er i bunn og grunn enkelheten som gjør den så gjenkjennbar og enkel å se for seg.

En kanskje enda mer eksponert logo som alle kjenner er Coca Cola. Enkel å se for seg, men ikke like lett å skisse ut fra tankene. Betyr dette noe? Ikke nødvendigvis, men som en nystartet bedrift er det nok tryggere å satse på en så enkel og “unik” logo som mulig.

De fleste mangler markedsbudsjettet til store verdensledende bedrifter, så en logo som er enkel å oppfatte, så unik som mulig og som lett lar seg gjenskape på ulike medier – er fortrinnsvis det beste valget.

En idé

Ofte har man allerede lagt seg tanker for hvordan en logo kan se ut. Faktorer som spiller inn kan for eks. være:

  • Firmanavn
  • Bransje
  • Målgruppe
  • Visjon
  • Produkt

Selv om man har en tanke/idé om hvordan logoen kan se ut, har man sjelden utforsket “alle” muligheter. Ikke tatt hensyn til mer enn én eller to faktorer og forhastet seg litt i tankeprosessen.

Noe som oppleves fra tid til annen, er at enkelte logoer egner seg dårlig til ulike applikasjoner og medier. Noen av de vanligste årsakene kan være at:

  • Logoen er avhengig av mange ulike farger, gradienter, osv for å kunne gjengis riktig.
  • Logoen er ikke vektorisert.
  • Logoen er over-detaljert og gjengis dårlig på små bruksområder.

Det behøver ikke å være noe galt med noen av disse punktene, men utfordringen er at kunden som oftest ikke er klar over evnt. utfordringer en logo kan gi på sikt. Kanskje hadde man en opprinnelig idé og laget en logo i forbindelse med dette, men bedriften vokser og logoen er ikke lenger i direkte tilknytning til bedriftens nåværende posisjon, produkter og tjenester.

Kanskje benytter bedriften en hel masse konvolutter, brevark og klassiske trykksaker? Hvis så er besparelsen ved å kunne trykke logoen i én farge verdt å ta hensyn til.

Hvis logoen skal benyttes som bildekor, er det ikke sikkert fargene samsvarer med fargen på bilen. Har man da alternativer å velge blant? Fungerer logoen like godt i ensfarget som i farger?

Poenget her er at man i blant ikke ønsker å være låst grunnet logoens utforming – med mindre det var et bevisst valg ved designprosessen. Velger bedriften å kjøpe ny bil, er det naturlig å velge en farge som går i tråd med den øvrige profilen. Dette er dog ikke alltid et scenario for alle.

Tittel

Gå til toppen