Hvorfor digital skilting?

Økt salg og bedre kontroll over egen informasjon. Digital skilting åpner dørene for en rimeligere, mer effektiv og dynamisk måte å kommunisere på.

Økt eksponeringstid

Undersøkelser viser at eksponeringstiden (hvor lenge mottaker ser budskapet ditt) er høyere med digital skilting enn statisk og tradisjonell markedsføring som plakatering og trykte medier (1). På en digital flate vises ofte ett og ett budskap om gangen. Gjerne i form av levende bilder, tekst og animasjon. Dette resulterer i en stopp-effekt, og bidrar til å engasjere og konsentrere kundens fulle fokus på akkurat ditt budskap.

For den yngre generasjonen faller det naturlig at kommunikasjon og markedsføring skjer digitalt, men spesielt middelaldrende og eldre mennesker har en betraktelig større interesse for digitale budskap (1). Dette fordi levende bilder skiller seg ut i positiv forstand.

Hvorfor digital skilting?

Fortell din historie, hvorfor du er annerledes og hva som skiller deg fra mengden. Skap innhold kunden kan relatere til og resultatet er økt engasjement og kundelojalitet. Tro det eller ei, men kunder liker å høre om deg – din suksess og hva du kan tilby dem. Flere bedrifter oppnår stor suksess på kort tid ved å finne nøkkelen som skaper engasjement og tilhørighet.

Riktig bruk av digital skilting resulterer i:

  • Kostnadsbesparerelse
  • Lønnsomme kampanjer
  • Mersalg
  • Stopp-effekt
  • Økt eksponering
  • Kundelojalitet og engasjement

Effektiv distribusjon

Tips: tenk annerledes – utenfor tilbudsboksen. Vis potensielle kunder noe nyttig. En oppskrift, en spennende produktdetalj eller annen kunnskap om dine produkter mange ikke visste fra før.

Har du kontroll på din egen digitale skiltløsning er mulighetene mange for å få støtte fra produsenter og leverandører. Butikkeksponering er svært verdifullt, og flere av dine underleverandører vil kunne være interessert i ekstra synlighet. Enten det er konstant eller periode-/sesongbasert.

Mersalg

Har du tenkt på hva som tar din oppmerksomhet og hva du tar til deg av informasjon? I dagens samfunn er ofte informasjonen mer rettet basert på hvor vi er, hvem vi er og hva vi gjør.

Skjermplassering, sesong og bransje er alle faktorer som spiller en viktig i rolle i hvordan digital skilting kan utnyttes. Ofte kan man enkelt resonnere seg frem til de største målgruppene i en viss periode, for så å spisse budskapet deretter.

Kortere beslutningstid

Enkle budskap som har kort beslutningstid fungerer meget godt i sammenheng med digital skilting, grunnet en kjappere tankeprosess hos kunden. En kunde som allerede er innenfor dine dører er allerede i kjøpsmodus og midt i din målgruppe.

Ditt Grafisk kan bistå med alle aspekter rundt digital skilting, samt drift og utvikling av innhold/sendeplan. Alle våre løsninger er “skybasert” og kan fjernstyres 100% av oss.

En god digital skiltløsning gir svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader sett i sammenheng med mer tradisjonell markedsføring. Effektivitet og fleksibilitet i forbindelse med innhold er bare noen av de mange godene.

(ref. 1) rsg an MRIA Marketing Research Intelligence Association

Tittel

Gå til toppen